Skip to main content

FIRST YEAR iNFORMATION LITERACY : Home

First Year Information Literacy (FYL) @ UniMAP Library

1. Perkhidmatan ini adalah khusus kepada pelajar baru sesi 2017 / 2018.

2. Walaubagaimanapun, pengguna perpustakaan yang lain juga boleh turut serta dalam program yang ditawarkan.

3. First Year Information Literacy (FYL) menawarkan program berdarsarkan konsep bengkel pendidikan pengguna, dimana pengguna yang ingin meyertai program ini perlu mengisi borang yang disediakan selewat-lewatnya 3 hari sebelum tarikh bengkel, tidak termasuk cuti umum.

4. Modul yang disediakan dalam bengkel ini adalah: Pencarian Maklumat untuk pembelajaran dan tugasan ilmiah, Penggunaan Perisian Bibliografi EndNote dan Mendeley, dan Penggunaan Perisian Turn-it-in. Pengguna boleh memilih ketiga-tiga modul atau salah satu sahaja berdasarkan kepada keperluan.

5. Setiap permohonan mesti mempunyai sekurang-kurangnya 20 orang peserta bagi setiap sesi bengkel atau sesi lawatan.

6. Setiap permohonan yang lengkap akan dihubungi melalui emel atau melalui telefon.

RESERVATION FORM

Klik gambar untuk borang Klik gambar untuk borang Klik gambar untuk borang